Utdanningsutvalet

Møtedato : 08.06.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde - oppmøte Fannefjord videregåande skole

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UD-27/17 Oppretting av aksjeselskap - Ocean Industry School (OIS) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
UD-28/17 Pilotprosjekt vaksne flyktningar Sunndal vgs - Helse- og oppvekstfag (HO) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UD-29/17 I UNG - alternativ opplæring for ungdom som har slutta i vidaregåande opplæring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
UD-30/17 Budsjettendring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender