Utdanningsutvalet

Møtedato : 11.05.2017 10:30

Møtested : Sunndal vidaregåande skole

Møterom: Møterom

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UD-19/17 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2017 - 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
UD-20/17 Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
UD-21/17 Ny vurdering av tilbod til vaksne minoritetssprålege ved Fræna vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UD-22/17 Utviklingsplan Tingvoll vidaregåande skole Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg
UD-23/17 K002 Sørsidebygget i Ålesund - Byggeprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 2 vedlegg
UD-24/17 Investeringsprogram for fylkeskommunale bygningar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg
UD-25/17 HMS for elevar 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
UD-26/17 Endring i §12, 3 ledd i Lokal inntaksforskrift- Vg1 Studiespesialisering med toppidrett Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-9/17 Inntak av elevar med fortrinnsrett og individuell vurdering for skoleåret 2017/2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-10/17 Skoleval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-11/17 Periode 2017 - 4 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-12/17 Årsmelding 2016 - Rådet for likestilling av funksjonshemma Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
RS-13/17 Årsmelding 2016 - Eldrerådet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)

← møtekalender