Utdanningsutvalet

Møtedato : 23.03.2017 10:30

Møtested : Romsdal videregående skole

Møterom: Møterom

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UD-8/17 Formidlingskoordinator i skolane - tiltak for å skaffe fleire læreplassar. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
UD-9/17 Tiltak for fleire læreplassar - utviding av oppgåver og ressurs for dei yrkesfaglege nettverka Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
UD-10/17 Årsrapport for yrkesopplæringsnemnda 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg
UD-11/17 Plassering av nytt tilbod - maritim skipselektriker Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UD-12/17 Tilbod som ikkje vert sett i gang 2017/2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 10 vedlegg
UD-13/17 Skolevalet 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
UD-14/17 Vurdering - oppretting av eit tilbod til minoritetsspråklege elever ved Fræna vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 4 vedlegg
UD-15/17 K451 Fagerlia videregående skole - byggeprogram byggetrinn 1 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
UD-16/17 Kristiansund videregående skole – B09, B08-BT2 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4)
UD-17/17 Energi og klimatiltak i fylkeskommunale bygg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 1 vedlegg
UD-18/17 Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i Møre og Romsdal 2017-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-6/17 Orienteringssak til utdanningsutvalet om fråværsgrensa Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-7/17 Karrieredagane 2017 for elevar på 10. trinn Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-8/17 Detaljbudsjett - utdanningsutvalet 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender