Utdanningsutvalet

Møtedato : 09.02.2017 10:30

Møtested : Fræna vidaregåande skole Oppmøte: Flatakerbygget i Elnesvågen sentrum

Møterom: Møterom, 2. etasje i Flatakerbygget i Elnesvågen sentrum

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
UD-1/17 Rullering av skoleruta - fram til og med skoleåret 2019/2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
UD-2/17 Rapportering handlingsprogram 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
UD-3/17 Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2017 - 2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
UD-4/17 Rapport om internasjonaliseringsarbeid i vidaregåande opplæring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
UD-5/17 Orientering om og evaluering av spesialundervisning i vidaregåande opplæring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
UD-6/17 Investeringsplan skolebygg - status januar 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
UD-7/17 Landslinjetilbod i jazz - Molde videregående skole Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/17 Retningslinjer for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-2/17 Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2017-2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-3/17 Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane januar 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
RS-4/17 Fritak frå fylkeskommunale verv Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-5/17 Periode 2016 - 13 Budsjettoppfølging - Utdanningsutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender