Plannemnd for byggjeprosjekt

Møtedato : 06.11.2017 12:00

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 110

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PN-15/17 K104. Romsdal videregående skole. Orientering om prosjektet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
PN-16/17 Revidert utviklingsplan Gjermundnes vidaregåande skule Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 3 vedlegg
PN-17/17 K751 Borgund vgs - Byggeprogram BT5 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
PN-18/17 Spjelkavik Arena AS - kjøpe aksjar/utvide økonomisk ramme (saka blir trekt) Document_blue Protokoll

← møtekalender