Plannemnd for byggjeprosjekt

Møtedato : 23.10.2017 09:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 110

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PN-10/17 K752 Fræna vgs - Marine fag - prosjektstatus oktober 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
PN-11/17 Vurdering av oppvarmingsmoglegheiter Tingvoll vgs og Ørsta vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
PN-12/17 K452 Spjelkavik vgs - Prosjektstatus oktober 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
PN-13/17 K451 Fagerlia vgs - Prosjektstatus oktober 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
PN-14/17 Møteplan 2018 - plannemnd for byggjeprosjekt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender