Plannemnd for byggjeprosjekt

Møtedato : 02.05.2017 09:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 110

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PN-6/17 K351 Haram vgs BT1 - byggeregnskap Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
PN-7/17 K002 Sørsidebygget i Ålesund - byggeprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 2 vedlegg
PN-8/17 Utviklingsplan Tingvoll vidaregåande skole Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg
PN-9/17 Investeringsprogram for fylkeskommunale bygningar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg

← møtekalender