Plannemnd for byggjeprosjekt

Møtedato : 13.03.2017 10:00

Møtested : Spjelkavik videregående skole

Møterom: Møterom

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PN-2/17 K452 Spjelkavik videregående skole - Prosjektstatus februar 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
PN-3/17 K451 Fagerlia videregående skole - byggeprogram byggetrinn 1 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
PN-4/17 Kristiansund videregående skole – B09, B08-BT2 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4)
PN-5/17 Energi og klimatiltak i fylkeskommunale bygg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 1 vedlegg

← møtekalender