Plannemnd for byggjeprosjekt

Møtedato : 06.02.2017 09:30

Møtested : Romsdal videregående skole

Møterom: A217

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
PN-1/17 Investeringsplan skolebygg - status januar 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg

← møtekalender