Fylkestinget

Møtedato : 16.10.2017 12:00

Møtested : Scandic Parken, Ålesund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg Video
T-37/17 Melding om vedtak i fylkesutvalet etter fullmakt med heimel i § 13 i kommunelova Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-38/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - FR 1/2017: Fylkesveg - drift og vedlikehald Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-39/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - FR 2/2017: Den kulturelle skolesekken (DKS) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-40/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - FR 3/2017: Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i vgs Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-41/17 Eigarskapskontroll - Melding om utført kontroll av eigarskapsforvaltninga Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg
T-42/17 Søknad frå Steinar Reiten om fritak frå politiske verv - suppleringsval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-43/17 Søknad frå Knut Flølo om permisjon frå politiske verv Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
T-44/17 Søknad frå Jan Steinar Engeli Johansen om fritak frå politiske verv Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-45/17 Økonomirapportering per 2. tertial 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-46/17 Eigarskapsmelding for 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-47/17 Romsdalpakken - vurdering av kravspesifikasjon på bakgrunn av vedtak i samferdselsutvalet Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
T-48/17 Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 -2027 - oppfølging av vedtak i fylkestinget Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
T-49/17 Søknad om forskottering av Kjørsvikbugen fv. 680 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
T-50/17 Framlegg til nye vedtekter for NDLA Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
T-51/17 Vedtak av Fagplan bibliotek 2017-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
T-52/17 Vedtak av Regional delplan for museum 2017-2026 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 4 vedlegg
T-53/17 Sal av aksjar i Romsdalsmuseet Eiendom AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-54/17 Søknad om tilleggsfinansiering - Atlanten Kunstis AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 5 vedlegg

← møtekalender