Fylkestinget

Møtedato : 12.06.2017 12:00

Møtested : Thon Hotel Fosnavåg

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg Video
T-14/17 Melding om status for oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar og statlege tilsynsrapportar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg
T-15/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - FR 2/16: Drift og vedlikehald av skolebygg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
T-16/17 Val av medlem og varamedlem til representantskapet i SpareBank 1 SMN ut valperioden til 31.12.2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-17/17 Yrkesopplæringsnemnda - suppleringsval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-18/17 Endring av vedtekter for ungdommens fylkesting og ungdomspanelet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
T-19/17 Møre og Romsdal fylkeskommune - leigeavtale med Molde kommune om areal for Molde vgs. i Molde kulturskole sine lokalar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-20/17 Økonomirapportering per 1. tertial 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-21/17 K002 Sørsidebygget i Ålesund - Byggeprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 2 vedlegg
T-22/17 Investeringsprogram for fylkeskommunale bygningar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg
T-23/17 Anbodsutlysing Nordmørspakken Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
T-24/17 Dekketilstand fylkesveg i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
T-25/17 Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 -2027 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
T-26/17 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2018-2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
T-27/17 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2017 - 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
T-28/17 Endring i §12, 3 ledd i Lokal inntaksforskrift- Vg1 Studiespesialisering med toppidrett Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
T-29/17 Utviklingsplan Tingvoll vidaregåande skole Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg
T-30/17 Landbruksmelding for Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
T-31/17 Sikringskjøp av Kirkegata 1A i Ålesund til museumsformål Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
T-32/17 Søknad om permisjon frå fylkeskommunale verv - Peder Gjerstad Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-33/17 Søknad om permisjon frå fylkeskommunale verv - Erik Kursetgjerde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
T-34/17 Interpellasjon frå Erik Kursetgjerde ang periodebillett ungdom - inkludering av nattbuss Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-35/17 Interpellasjon frå Syver Hanken og Peder Gjerstad ang. reduksjon av tal fylkestingsrepresentantar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-36/17 Interpellasjon frå Syver Hanken og Peder Gjerstad vedr. reduksjon av politikargodtgjersle Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender