Fylkesutvalet

Møtedato : 21.11.2017 09:15

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-114/17 Spjelkavik Arena AS - kjøpe aksjar/utvide økonomisk ramme Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-115/17 Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 3 vedlegg
U-116/17 Aksjekapital i The North West AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-117/17 Arbeidet med fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
U-118/17 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge IKS (TkMN IKS) – Ny eigarstruktur frå 1. januar 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-119/17 Endring av vedtekter - Stiftelsen Kulturkvartalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-120/17 Kjøp av aksjar - Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-121/17 Kvalitetsmelding 2017 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (5) 25 vedlegg
U-122/17 Endring av lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling av læreplassar, Møre og Romsdal fylkeskommune - § 5 skoleplass i anna fylke, og § 14 permisjon frå vidaregåande opplæring og reservasjon av skoleplass. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
U-123/17 Revidert utviklingsplan Gjermundnes vidaregåande skule Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 3 vedlegg
U-124/17 Sal av aksjar i Interoperabilitetstjenester AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-125/17 Prinsipp og prosedyre for realisering av "sjølvfinansierande prosjekt" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
U-126/17 Kravspesifikasjon Indre Sunnmøre Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll Beh. (3) 7 vedlegg
U-127/17 Søknad frå Steffen Falkevik om fritak frå politiske verv - suppleringsval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-129/17 Høyring om fordeling av nasjonale skredsikringsmidlar til fylkeskommunane 2018 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg

← møtekalender