Fylkesutvalet

Møtedato : 30.10.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-99/17 T - 48/17 Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 - 2027 - oppfølging av vedtak i fylkestinget Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-100/17 Ungdommens spørjetime - ungdomspanelet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-101/17 Høyring - endring i prisopplysningsforskrifta, maksimalprisforskrifta og yrkestransportforskrifta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-102/17 Høgskulefond - statusrapport og forslag til løyving i 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2)
U-103/17 K752 Fræna vgs - Marine fag - prosjektstatus oktober 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
U-104/17 Orientering om statsbudsjettet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg

← møtekalender