Fylkesutvalet

Møtedato : 26.09.2017 09:15

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-83/17 Søknad frå Steinar Reiten om fritak frå politiske verv - suppleringsval Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-84/17 Økonomirapportering per 2. tertial 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-85/17 Eigarskapsmelding for 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-86/17 Romsdalpakken - vurdering av kravspesifikasjon på bakgrunn av vedtak i samferdselsutvalet Ikkje offentleg: Offl § 23 1. ledd Paragraph Unntatt off Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-87/17 Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 -2027 - oppfølging av vedtak i fylkestinget Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
U-88/17 Søknad om forskottering av Kjørsvikbugen fv. 680 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-89/17 Søknad om forskottering av Kvamkrysset i Molde kommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-90/17 Framlegg til nye vedtekter for NDLA Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-91/17 Vedtak av Fagplan bibliotek 2017-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-92/17 Vedtak av Regional delplan for museum 2017-2026 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 4 vedlegg
U-93/17 Sal av aksjar i Romsdalsmuseet Eiendom AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-94/17 Søknad om tilleggsfinansiering - Atlanten Kunstis AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 5 vedlegg
U-95/17 Behov for nytt fengsel i Møre og Romsdal - innspel til KVU om straffegjennomføring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-96/17 Søknad frå Jan Steinar Engeli Johansen om permisjon frå politiske verv Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg

← møtekalender