Fylkesutvalet

Møtedato : 25.09.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-78/17 Program for fylkestinget 16. og 17. oktober 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-79/17 Behov for nytt fengsel i Møre og Romsdal - innspel til KVU om straffegjennomføring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-80/17 Høyring - konsekvensutgreiing for utbygging av Fenja innenfor PL586 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-81/17 Innspel på høyring av Revidert forvaltningsplan for rovvilt region 6 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender