Fylkesutvalet

Møtedato : 28.08.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-75/17 Melding om bruk av fullmakt "feriefullmakt" til fylkesordførar og fylkesrådmann Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-76/17 Rehabilitering Godøytunnelen - Økonomi Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 2 vedlegg
U-77/17 Høring om endring ar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen,. Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-7/17 Innspel om nye oppgåver til ekspertutvalet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender