Fylkesutvalet

Møtedato : 26.06.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-68/17 Oppretting av aksjeselskap - Ocean Industry School (OIS) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 1 vedlegg
U-69/17 Innspel til ei ny forvalting av store rovdyr i norsk natur Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-70/17 Etablering av deponi for ordinært avfall på Raudsand - gbnr 40/81 og 40/50 - Bergmesteren Raudsand AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-71/17 Finansiering av kapasitetsauke på Rute 14 Stranda - Liabygda Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-72/17 Møteplan for fylkesutval og fylkesting 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-73/17 Fullmakt til fylkesordførar og fylkesrådmann ("feriefullmakt") Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-74/17 Søknad om økonomisk støtte og bidrag til TV-aksjonen 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-6/17 Nesset kommune - etablering av deponi for ordinært avfall på Raudsand - Bergmesteren Raudsand AS - fråsegn til høyring av driftssøknad Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender