Fylkesutvalet

Møtedato : 30.05.2017 09:15

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-46/17 Val av medlem og varamedlem til representantskapet i SpareBank 1 SMN ut valperioden til 31.12.2019 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-47/17 Endring av vedtekter for ungdommens fylkesting og ungdomspanelet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-48/17 Møre og Romsdal fylkeskommune - leigeavtale med Molde kommune om areal for Molde vgs. i Molde kulturskole sine lokalar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-49/17 Økonomirapportering per 1. tertial 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
U-50/17 Investeringsprogram for fylkeskommunale bygningar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg
U-51/17 Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 -2027 Document_blue Protokoll
U-52/17 Anbodsutlysing Nordmørspakken Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 4 vedlegg
U-53/17 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2018-2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
U-54/17 Landbruksmelding for Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-55/17 Endring i §12, 3 ledd i Lokal inntaksforskrift- Vg1 Studiespesialisering med toppidrett Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3)
U-56/17 Utviklingsplan Tingvoll vidaregåande skole Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4) 2 vedlegg
U-57/17 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2017 - 2021 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (3) 3 vedlegg
U-58/17 Sikringskjøp av Kirkegata 1A i Ålesund til museumsformål Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-59/17 Søknad om permisjon frå fylkeskommunale verv - Peder Gjerstad Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-60/17 Søknad om permisjon frå fylkeskommunale verv - Erik Kursetgjerde Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-61/17 K002 Sørsidebygget i Ålesund - Byggeprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 2 vedlegg

← møtekalender