Fylkesutvalet

Møtedato : 29.05.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-37/17 T-4/17 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2016 - oversendingsforslag frå Jan Steinar Engeli Johansen (FRP) og Frank Sve (FRP) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-38/17 Program for fylkestinget i Fosnavåg 12. - 13. juni 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-39/17 K351 Haram vgs BT1 - byggeregnskap Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
U-40/17 K002 Sørsidebygget i Ålesund - Byggeprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 2 vedlegg
U-41/17 Regionale forskningsfond Midt-Norge - Orientering om årsrapport 2016 og handlingsplan 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-42/17 Kystverket Midt-Noreg - Vurdering av søknader om tilskot Kap 1360 post 60 for utbetaling 2018 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
U-43/17 Innspel til regjeringa sin strategi for eksport og internasjonalisering Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-44/17 Regional delplan for museum 2017-2027 - høyring Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-45/17 Høyring i transport- og kommunikasjonskomiteen om verksemda til Avinor AS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-3/17 Høyringssvar frå Møre og Romsdal fylkeskommune om regional struktur i Arbeids- og tenestelinja i NAV Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-4/17 Norddal kommune. Reguleringsplan for Syltemoa bre-elvavsetting. Oversending til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for behandling Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-5/17 Søknad til driftsstøtte til TV-aksjonen Møre og Romsdal 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender