Fylkesutvalet

Møtedato : 04.04.2017 09:15

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-28/17 Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding for 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 6 vedlegg
U-29/17 Endring av budsjett 2017 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-30/17 Molde vgs - Leigeavtale Molde kulturskole Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-31/17 Kristiansund videregående skole – B09, B08-BT2 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (4)
U-32/17 Energi og klimatiltak i fylkeskommunale bygg Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 1 vedlegg
U-33/17 FylkesROS Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-34/17 ÅKP Blue Innovation Arena Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
U-35/17 Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i Møre og Romsdal 2017-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (6) 1 vedlegg
U-36/17 Anbodsutlysing av "Nordmørspakken" Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-2/17 Kopi: Oversending til departementet - Reguleringsplan Syltemoa Sandtak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg

← møtekalender