Fylkesutvalet

Møtedato : 30.01.2017 10:30

Møtested : Fylkeshuset i Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-1/17 T- 79/16 Økonomiplan 2017 - 2020 med budsjett for 2017 - oversendingsforslag frå Charles Tøsse (H) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-2/17 Strategikonferansen 2017 - innspel frå Møre og Romsdal fylkeskommune til KS Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-3/17 Regional planstrategi - orientering om status 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-4/17 Høyring - forslag til lov om opptak og bruk av informasjon om skjermverdige objekt, militære anlegg og områder, og botnforhold Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-1/17 Orientering om arbeidet i Oppreisningsordninga for tidlegare barnevernsbarn i Møre og Romsdal for 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender