Kultur- og folkehelseutvalet 2011-2019

Møtedato : 04.05.2016 10:30

Møtested : Sunnmøre museum, Museumsvegen 1, 6015 Ålesund

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
Z_OLD_KF-19/16 Vedtak av planprogram for Regional delplan for museum Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
Z_OLD_KF-20/16 Kommune-/regionreform - forankringsnivå for den offentlege tannhelsetenesta Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
Z_OLD_KF-21/16 Orientering frå Sunnmøre friluftsråd Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
Z_OLD_KF-22/16 Kultur- og folkehelseutvalet, studietur til Oslo 17. - 19. august 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-7/16 Rapport - evaluering av program for kreative næringar i Møre og Romsdal 2013-2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-8/16 Signerte samarbeidsavtalar om folkehelse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 3 vedlegg
RS-9/16 Partnarskapsforum 2016 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-10/16 2016 - Tildeling av tilskot til friluftslivsaktivitet - post 78 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-11/16 2016 - Tildeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftslivsområde (post 78) Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-12/16 2016 - Tildeling av tilskot til freda bygg og anlegg og verdsarv Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
RS-13/16 2016 -Tilskot til lågterskel fysisk aktivitet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-14/16 2016 - Tilskot til større idrettsarrangement Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender