Fylkesutvalet

Møtedato : 23.02.2015 10:30

Møtested : Fylkeshuset Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-9/15 Handlingsprogram Verdiskaping 2015 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 3 vedlegg
U-10/15 Handlingsprogram Samferdsel 2015 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-11/15 Handlingsprogram kultur 2015 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-12/15 Handlingsprogram 2015 - Regional delplan for folkehelse Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 2 vedlegg
U-13/15 Friluftslivets År fylke Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-14/15 Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi. Forslag til plan til andre gongs høyring og offenhtleg ettersyn. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-15/15 Eventyrlandet - filmmelding for Vestlandet Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 4 vedlegg
U-16/15 Felles cruisestrategi for Vestlandsrådet. Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-17/15 Orienteringssak om status og framdrift i arbeidet med bypakker i Møre og Romsdal per januar 2015 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 10 vedlegg
U-18/15 K104 Romsdal vgs - anskaffelsesstrategi for utbyggingen Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-19/15 Prosjektplan - Skole- og tilbodsstruktur for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 1 vedlegg
U-20/15 Oppstartmelding Regional planstrategi 2016-2020 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-21/15 Uttale om lokalisering av administrativt senter for Møre og Romsdal politidistrikt Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-3/15 Tilskot til freda kulturminne og verdsarven. Forslag til prioritering av innkomne søknadar Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 1 vedlegg
RS-4/15 Kulturtilskot 2015 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg

← møtekalender