Fylkestinget

Møtedato : 15.10.2013 09:00

Møtested : Hotel Union, Geiranger

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
T-57/13 Økonomirapportering pr 2. tertial 2013 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 2 vedlegg
T-59/13 Regional delplan tannhelse - vedtak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1) 3 vedlegg
T-61/13 Investeringsprogram 2014 - 2023 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 5 vedlegg
T-65/13 Interpellasjon frå Steinar Reiten, KrF, om blått naturbruk Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-66/13 Interpellasjon frå Frøydis Austigard (V) om sykkelstativ på buss Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
T-67/13 Spørsmål frå Randi Asbjørnsen (Sml) om tilsettingar i administrasjonen Document_blue Protokoll
T-68/13 Uttale om situasjonen for fylkesvegferjene i Møre og Romsdal Document_blue Protokoll

← møtekalender