Fylkesutvalet

Møtedato : 26.03.2012 10:30

Møtested : Fylkeshuset, Molde

Møterom: 700

Møtedokumenter

Beskrivelse Dokument
Møteinnkalling Document_blue Dokument
Møteprotokoll Document_blue Dokument

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksframlegg Protokoll Behandling Vedlegg
U-31/12 Program for fylkestinget i Geiranger 16.04.2012-18.04.2012 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-32/12 Høyring - NOU 2011:20 - Ungdom, makt og medvirkning Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-33/12 Regional plan for Dovrefjell - revidert framlegg til planprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-34/12 Molde kommune - kommunedelplan for Bolsøya 2010-2020 - fråsegn ved offentleg ettersyn Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
U-35/12 Sandøy kommune - demonstrasjonsanlegg for vindkraft på Harøya - Sandøy Energi AS - fråsegn ved høyring av konsesjonssøknad Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-36/12 Statleg medverknad til sikring av friluftslivområde i Møre og Romsdal - tilråding for 2012 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 2 vedlegg
U-37/12 Planprogram Regional delplan tannhelse - endeleg vedtak Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll 1 vedlegg
U-38/12 Høyring - NOU 2012:2 Utenfor og innenfor Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-39/12 Høyring - forslag til program for konsekvensutredning for PL 218 Luva Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (1)
U-40/12 K203 Kristiansund vgs Bygg 08 Btr 1 - Byggeprogram Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 6 vedlegg
U-41/12 Nye Ulsteinhallen - prosjektplan Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll Beh. (2) 4 vedlegg

Referatsaker

Saksnr Tittel Dokument Protokoll Behandling Vedlegg
RS-6/12 Protokoll frå regional og næringsutv. 070212 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-7/12 Referat frå samferdselsutvalet 07.03.12 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll
RS-8/12 Referat frå ungdomspanelet 9-11.03.2012 Document_blue Framlegg Document_blue Protokoll

← møtekalender