Saker til politisk behandling 2019

I tabellen finn du politiske saker sortert på utval. Klikk på møtedato for å sjå dokumenta. For saker før 2011 klikk her.
Les mer
Les mindre
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Eldrerådet 13
15
26
12
Fagskolestyret i Møre og Romsdal 14
23
26
28
Fylkestinget 8
17
18
14
15
16
9
10
11
Fylkestrafikktryggingsutvalet 2011-2019 12
28
2
Fylkesutvalet 28
25
25
26
3
4
17
27
26
23
24
28
25
26
9
Fylkesvalstyret 28
13
17
Klagenemnda 28
25
25
4
27
26
6
23
Kontrollutvalet 23
22
12
29
28
2
30
27
Kultur- og folkehelseutvalet 2011-2019 6
7
8
12
4
Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 23
11
3
Plannemnd for byggjeprosjekt 2011-2019 4
18
6
11
5
3
Plannemnd for samferdselsutbygging 2011-2019 9
12
23
29
2
24
Regional- og næringsutvalet 2011-2019 5
5
6
11
3
22
11
3
Rådet for likestilling av funksjonshemma 2011-2019 19
22
2
Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 13
Samferdselsutvalet 6
6
8
7
12
4
23
11
4
Ungdomspanelet 25
1
2
17
13
14
6
9
Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 5
Utdannings- og kompetanseutvalet 24
11
Utdanningsutvalet 2011-2019 7
19
9
13
5
Yrkesopplæringsnemnda 19
6
29
24
7