Saker til politisk behandling 2018

I tabellen finn du politiske saker sortert på utval. Klikk på møtedato for å sjå dokumenta. For saker før 2011 klikk her.
Les mer
Les mindre
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Eldrerådet 19
23
26
13
22
Fagskolestyret i Møre og Romsdal 15
27
26
31
20
29
Fylkestinget 23
24
18
19
15
16
10
11
12
Fylkestrafikktryggingsutvalet 13
28
21
6
Fylkesutvalet 29
26
9
11
23
4
5
2
27
24
25
15
29
19
20
26
Klagenemnda 29
26
11
4
2
24
19
Kontrollutvalet 24
28
3
30
29
3
31
28
Kultur- og folkehelseutvalet 7
14
16
13
5
24
12
19
Plannemnd for byggjeprosjekt 6
19
8
4
23
12
Plannemnd for samferdselsutbygging 13
2
20
26
28
12
28
21
30
25
6
Regional- og næringsutvalet 6
13
2
12
4
22
12
19
4
Rådet for likestilling av funksjonshemma 22
9
10
14
22
Samferdselsutvalet 7
14
15
13
5
24
12
19
5
Ungdommens fylkesting 9
Ungdomspanelet 26
2
23
18
14
15
8
9
Utdanningsutvalet 8
22
14
14
6
25
12
19
Yrkesopplæringsnemnda 5
22
30
30
25
8